Roada împărtășirii euharistice

“Nimic nu ne ajuta si nu contribuie la curațirea sufletului, la luminarea minții,

la sfințirea trupului și la prefacerea amândurora spre o stare mai dumnezeiască și la nemurire ca și la biruirea patimilor și a demonilor, sau mai potrivit spus la unirea cu Dumnezeu cea mai presus de fire, ca 

împărtășirea și comuniunea (…) cu inima 

și cu simțire curate, pe cât e cu putință omului, cu precuratele și nemuritoarele și de viață făcătoarele Taine, cu Însuși cinstitul Trup și Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos” 

(Calist și Ignatie Xantopol)

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...