Menu Home

Roada împărtășirii euharistice

“Nimic nu ne ajuta si nu contribuie la curațirea sufletului, la luminarea minții,

la sfințirea trupului și la prefacerea amândurora spre o stare mai dumnezeiască și la nemurire ca și la biruirea patimilor și a demonilor, sau mai potrivit spus la unirea cu Dumnezeu cea mai presus de fire, ca 

împărtășirea și comuniunea (…) cu inima 

și cu simțire curate, pe cât e cu putință omului, cu precuratele și nemuritoarele și de viață făcătoarele Taine, cu Însuși cinstitul Trup și Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos” 

(Calist și Ignatie Xantopol)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut