Menu Home

Mulțumire pentru semnul binecuvântării

Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (Rugăciune pentru binecuvântările primite de Dumnezeu)

Aflate la fenofaza de „ancorare”, semințele germinate ale culturilor de primăvară aveau nevoie de apă din belșug pentru dezvoltarea corespunzătoare dar și pentru dizolvarea substanțelor fertilizatoate cu care pământul a fost îmbogățit de către agricultori. Ploaia îmbelșugată din ajunul zilei de citire festivă a Imnului Acatist (11 aprilie 2019) a fost semnul unei mari binecuvântări a Părintelui ceresc, despre care știm că „face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mt 5, 45)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut