Invocarea milei spre tămăduirea creștinilor

 Miluieşte-ne pe toţi, Mântuitorule, după mare şi dumnezeiască mila Ta, că pentru aceasta ne-am adunat noi toţi, ca închipuind tainic coborârea îndurărilor Tale, să aducem cu credinţă ungere prin untdelemn robilor Tăi, pe care tămăduieşte-i cu puterea Ta.

Vineri, 2 august 2019, în parohie s-a oficiat Taina Sfântului Maslu.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...