Menu Home

Şi dusu-i-au sufletul cu cinste în Paradis

Asupra lui Ştefan celui luminat de Duhul,
Asasinii iudei s-au repezit.

Ştefan plin de sânge a îngenuncheat în ţarină,
Cu glas mare către Dumnezeu strigând:
„O, Doamne Care de pe Cruce iertat-ai păcatul
Cel mai mare din cele ce pământul au zguduit,
Cel mai mare din cele ce îngrozit-au cerul,
Iartă-le lor şi acest păcat.
Ce este uciderea mea pe lângă a Ta Răstignire?
Şi ce sunt eu pe lângă Domnul meu?
Praf şi cenuşă sunt eu înaintea Ta, Doamne,
Iartă-le lor şi acest păcat!”

Zicând aşa s-a săvârşit către Domnul,
Iar laşii iudei ucigându-l, s-au risipit.

Atunci pogorâtu-s-au îngeri din ceruri
în jurul trupului primului martir.
Ei intonat-au cântări dumnezeieşti prohodindu-l,
Şi dusu-i-au sufletul cu cinste în Paradis. (Cântare de laudă Sfântului Ștefan, Proloagele de la Ohrida)
În ziua de pomenire  a Sfântului Arhidiacon Ștefan, Întâiul martir al Bisericii, 27 decembrie 2019, la Sfânta Liturghie, citirea „actului martiric al Sfântului Ștefan” (F.A. 6-8), din Faptele Sfinților Apostoli, a fost făcută de un fiu al satului, creștin devotat, ce trăiește și lucrează în Germania.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut