Menu Home

Planul Domnului, Cel ce păzește pruncii

Iar după ce au plecat magii, iată îngerul Domnului i se arătă în vis lui Iosif, zicând: „Ridică-te, ia Pruncul și pe maica Sa și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute Pruncul ca să-L omoare“. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopții pe Prunc și pe maica Sa și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească cuvântul spus de Domnul prin profetul ce zice: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu. Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s’a mâniat foarte și, trimițând, i-a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și’n toate hotarele lui, de doi ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s’a plinit cuvântul spus prin Ieremia profetul: Glas în Rama s’a auzit, plângere și tânguire multă, Rahela-și plânge copiii și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată îngerul Domnului i s’a arătat în vis lui Iosif, în Egipt,  zicându-i: „Ridică-te, ia Pruncul și pe maica Sa și mergi în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața Pruncului“.  Iar el, ridicându-se, a luat Pruncul și pe maica Sa și a venit în țara lui Israel.  Și auzind că Arhelau domnește în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s’a temut să meargă acolo și, luând poruncă prin vis, s’a dus în părțile Galileii. Și a venit și a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se plinească ceea ce s’a spus prin profeți, că Nazarinean Se va chema.(Mt 2, 13- 23)


Evanghelia duminicii de după Nașterea Domnului arată cum Dumnezeu a dejucat planurile ucigaşe ale lui Irod şi pe cele ale lui satan, care căutau să-L ucidă pe Pruncul Iisus chiar de la venirea Sa pe lume, pe acel Iisus care avea să fie biruitorul diavolului şi a lumii aflate în stăpânirea lui. Fuga în Egipt a fost mijlocul poruncit de Dumnezeu pentru a-L sustrage pe Prunc de la acele planuri criminale (cf. Mt 2,13-15-19-23). Fapta necugetată a lui Irod a dus la împlinire profeţia din Ieremia: „Aşa zice Domnul: «Glas se aude în Rama, bocet şi plângere amară. Rahila îşi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt».(Ier 31,15). Dacă pe timpul lui Ieremia, Rama a fost locul unde duşmanii i-au adunat pe fiii lui Israel pentru deportarea în Babilon, acum Rama a fost locul unde Irod a ucis pruncii nevinovaţi, ca odinioară faraonul Egiptului (cf. Ieș 1,22), în speranţa că-l va ucide şi pe moştenitorului tronului, ca odinioară Atalia, fiica idolatră a lui Ahaz şi Isabela, care a ucis pruncii regali pentru a-şi păstra domnia necuvenită (cf. 2 Împ 11,1). Biblia ne spune că toţi cei care au căutat să ia viaţa pruncilor nevinovaţi, au sfârşit-o rău. Faraon a murit înecat. Atalia a murit ucisă cu pietre. Iar Irod a sfârşit mâncat de viermi de viu. Cel care i-a apărat pe pruncii nevinovaţi din istoria poporului ales, Cel care L-a apărat pe pruncul Iisus, ne va apăra şi pe noi cei de astăzi şi din toate timpurile care am devenit prin urmarea Domnului Isus „ca nişte copii” (Mt 18,3). (Pr. I. Lungu)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut