Menu Home

Biserica se roagă, nu intra în carantină

Psalm

     Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta.

    Că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat.

Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, între cei morii slobod.

Ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi de la mina Ta.

Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii.

Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine.

Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor.

Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă.

Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.

Cântare

Caută cu milă, Doamne, spre pătimirea poporului Tău, şi Te îndură şi porunceşte îngerului ce şi-a întins mâna sa spre pierzarea noastră, a tuturor, precum ai poruncit odinioară în zilele lui David să şi oprească cât mai degrab mâna sa, spre a nu ne pierde cu totul, că şi noi întru pocăinţă mărturisindu-Te, ca David strigăm Ție: Păcătuit-am şi nelegiuire am făcut, şi nu suntem vrednici de îndurarea Ta, ci Tu Însuţi, ca un Îndurat, plecat fiind de singură mila Ta, arată milele Tale cele multe şi păzeşte poporul Tău şi oile turmei Tale, rugămu-ne Ție, degrab auzi-ne şi ne miluieşte. 

Rugăciune

 Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Joi, 13 martie 2020, la pavecerniță s-au citit și cele rânduite pentru cazuri de boli molipsitoare.

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut