Menu Home

Starea de spirit a plugarilor din Bărăgan: tânguire și speranță

 

Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământ; de aceea plugarii îşi acoperă capetele şi sunt tulburaţi. (Ierem 14, 4)

Plugarii sunt zăpăciţi, stăpânii de vii se tânguiesc pentru grâu şi pentru orz, căci secerişul din ţarini este pierdut. (Ioel 1, 11)

Plugarul aşteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând, până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie. (Iac 5, 7)