Menu Home

De hulirea lor cea mare ne scârbim

Imnografia duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul IV ecumenic rememorează pe scurt erezia izvodită de Sever, Eutihie, Iacov, Teodor și Dioscor: monofizismul, care amesteca firile Mântuitorului.

Adunările și credincioșii, pe Atotfăcătorul și Mântuitorul în două firi Nedespărțite și în două voințe și lucrări, Îl cinstim. Pentru aceasta, înșelăciunea lui Sever o lepădăm cu totul.


Veniți să lepădăm în chip vădit înșelăciunea lui Sever, a lui Eutihie și a lui Iacov, a lui Teodor și a lui Dioscor împreună cu aceștia. Iar Sinodul al patrulea al dreptslăvitorilor Părinți să-l lăudăm cu cântări dumnezeiești. 


O, Sever! Firile lui Hristos nu le amesteca, călcătorule de lege, pentru că Părinții ce se adunaseră și toți preafericiții învățători au arătat că Hristos este în două firi și într-un Singur Ipostas, tuturor așa vestindu-L.


Pe Sever l-a surpat al patrulea sobor și pe Dioscor, care au hulit pe Hristos, întărind cartea lui Leon cel întâi șezător pe scaunul Romei celei vechi, foarte bine adeverind cele două firi ale Mântuitorului Neamestecate și Nedespărțite. 


Deșertarea lui Arie, cel ce micșora pe Dumnezeu și despărțirea încă și amestecarea firilor de către Savelie, a vrăjmașilor Treimii, credincioșii urându-le, Treimii să-I cântăm: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.


 În Calcedon, Sinodul al patrulea pe Dioscor, cu Eutihie, pe răul Sever, i-a surpat și de tot a tăiat de la dumnezeiasca Biserică a lui Hristos și Stăpânul, înșelăciunea lor cea spinoasă, care amestecă firile Mântuitorului; cu care împreună noi, dreptcredincioșii, să nu credem acelora.


 Despărțit-a Sever înșelătorul Biserica lui Hristos cea bine slăvită și pedeapsă, cu sfatul Părinților celor binecredincioși, a luat pe dreptate, pentru hula și pentru bârfirea sa și a fost lepădat din adunarea învățătorilor și osândit.


Firile lui Hristos pentru ce le împreunezi? Și unire și amestecare aduci împotrivă, patima Crucii și Îngroparea adăugând Dumnezeirii Celei Nepătimitoare, a Unuia Născut Cuvântului lui Dumnezeu, o, ticălosule Sever? Pentru aceasta, de hulirea ta cea prea mare ne scârbim. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut