Menu Home

Noutatea, între profeți, a Prorocului Ioil

Întâi, proorocia despre Ziua Domnului, adică despre ziua judecății din urmă a tuturor popoarelor. Dumnezeu este drept și fără pocăință nu se poate mântui nimeni. Poporul lui Dumnezeu se va mântui prin post și rugăciune, căci ele fac milostiv pe Dumnezeu. Ca simbol al judecății din urmă, Ioil descrie urgia unei năvăliri de lăcuste și cheamă poporul să se întoarcă la Dumnezeu. Cât despre judecată, ea va avea loc la Ierusalim, în Valea lui Iosafat sau Valea Judecății.

A doua noutate a prorociei sale este făgăduința mântuirii, prin revărsarea Duhului Sfânt peste lume, înainte de ziua judecății. Că zice Proorocul: „Iată vin zilele, zice Domnul, când voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vedenii vor vedea și bătrânii voștri vise vor visa. Încă și peste slugile mele și peste slujnicele mele voi turna, în acele zile, din Duhul și vor prooroci. Și tot cel ce va chema numele Domnului, se va mântui.” 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut