Cu sfinţenie se îmbulzeşte poporul

Cu sfinţenie se îmbulzeşte poporul cel alcătuit de patru părţi, mergând înaintea Crucii, ce închipuieşte cortul mărturiei; şi cu starea sa cea cruciş se sfinţeşte, preamărindu-se. (Canonul Înălțării Sfintei Cruci) Înălțarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie 2017, praznicul bucuriei descoperirii lemnului tainic, pentru zavistie oarecând în pământ ascuns, a fost serbată în parohie cu mult ajutor duhovnicesc, dovedit prin îmbulzirea poporului de a împlini grabnic sfatul imnografului: Înălţându-se lemnul cel stropit cu sângele Cuvântului lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, lăudaţi puterile cereşti chemarea pământenilor şi o prăznuiţi, popoarelor închinaţi-vă Cinstitei Crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. (Canonul Înălțării Sfintei Cruci)
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...