Menu Home

Acatistul Sfântului Grigorie Decapolitul

Făclie primitoare de lumina înțelegătoare te cunoaștem pe tine, Părinte, că râvnind la bunătățile cuvioșilor celor mai înainte de tine, te-ai aprins de dumnezeiescul foc, pe care Domnul a venit să-l arunce pe pământ, și ai ars toată materia cea poftitoare de cele de jos și către cunoștința cea dumnezeiască ai povățuit pe cei ce au năzuit către tine; pentru care grăim ție:
Bucură-te, că întru toate te-ai făcut următor al marelui Antonie;
Bucură-te, cel ce cunoști gândurile ca marele Eftimie;
Bucură-te, cel ce înfrânezi poftele ca Sava sfințitul;
Bucură-te, învățătorule al pustiei ca marele Teodosie;
Bucură-te, cel ce iubești tăcerea ca marele Arsenie;
Bucură-te, cel ce îndrepți spre pocăință ca Efrem Sirul;
Bucură-te, stâlp al răbdării și făcător de minuni;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe ca și mărturisitorii Maxim și Teodor Studitul;
Bucură-te, că ai viețuit în blândețe și în nerăutatea inimii;
Bucură-te, că te-ai făcut comoară a toată fapta bună;
Bucură-te, că prin aceasta te-ai făcut bună mireasmă a lui Hristos;
Bucură-te, că te desfătezi întru viața veseliei cea de taină;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie!

 

În partea a doua a zilei de 20 noiembrie, după ce dimineață s-au slujit Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas, în biserica parohială s-a oficiat slujba Acatistului Sfântului Grigorie Decapolitul.

Sfântul Grigorie s-a născut în Decapolea isauriană din părinți foarte nobili și bogați, Serghie și Maria.
După ce și-a încheiat studiile, părinții lui au dorit să îl căsătorească, dar el a fugit la pustie și s-a tuns monah.
El a viețuit în diferite locuri: la Bizanț, la Roma și în Muntele Olimp. Dar pe oriunde trecea, el îi uimea pe oameni cu nevoințele și cu puterea lui făcătoare de minuni.
Uneori deasupra capului lui se vedea o lumină cerească și înaintea lui se arătau îngeri ai lui Dumnezeu.
El a privit la frumusețea îngerilor și a auzit cântările lor cerești.
El a dus o viață îndelungată și plăcută lui Dumnezeu pe pământ și s-a săvârșit către Dumnezeu cu pace în veacul al nouălea, la Constantinopol. Sufletul lui s-a sălășluit în ceruri, întru bucuria Domnului Hristos. Sfintele lui moaște se află la Mânăstirea Bistrița-Vâlcea

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut