Menu Home

Ușile cereștii cămări să le deschidem

Iubiților, astăzi începătură și pârga mântuirii noastre se face și pântecele dreptei Ana rodește, după vestirea Arhanghelului, pe nepoata dreptului Iesei, din seminția lui David. Ca printr-însa legăturile lui Adam încep să se dezlege și printr-însa lumea din înșelăciune începe să se slobozească. Pentru ea s-au bucurat Proorocii, așteptând ca din ea să se nască Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, să știți, iubiților, că astăzi prăznuim zămislirea Doamnei noastre, Stăpânei Născătoare de Dumnezeu celei Preacurate.

Drept aceea, cu bucurie să alergăm la biserica ei, la rugăciune cu frica să stăm și Ușile cereștii cămări să le deschidem, cu priveghere, cu rugăciuni, cu milostenie și cu post să ne împodobim. Și așa, să petrecem cu cinste, prăznuind cu bucurie cinstită zi de astăzi, zămislirea Preacuratei, pentru că ea neîncetat roagă pentru noi pe Fiul ei și Dumnezeul Nostru. Să prăznuim, nu numai noi singuri îndestulându-ne, ci și pe săraci miluind, pe flămânzi hrănind, pe însetați adăpând, pe cei goi îmbrăcând, precum Domnul a zis: „Fiți milostivi, precum Domnul a zis: „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc milostiv este”. Să urmăm, deci, fecioarelor celor înțelepte, cărora le-a zis Domnul: „Intrați în cămara cea cerească, pentru că, străin văzându-mă, m-ai miluit și flămând fiind, m-ați hrănit și, însetat, m-ați adăpat”. Au doar, fraților, pe Însuși Hristos l-au hrănit, sau l-au adăpat? Ba nu, ci pe cei ce umblă în lumea aceasta și cer întru numele Domnului; drept aceea și de Împărăția Cerurilor s-au învrednicit.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut