Menu Home

Ferecătura Evangheliarului- muzeu virtual (avers)

Evangheliarul cuprinde părți din Sfintele Evanghelii scrise de cei patru evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan. Aceste părți se numesc pericope. Împărțirea Evangheliilor pe pericope, pentru a fi citite în cult, a fost efectuata de un oarecare Evagrie, la sfârșitul secolului al IV-lea, și de către diaconul Eutaliu din Alexandria Egiptului, pe la anul 458. Lucrarea a fost continuată de Sf. Sava cel Sfințit (sec, IV) și Sf Sofronie al Ierusalimului (sec. VII), fiind definitivată de Sf loan Damaschin (sec. VIII) și Sf. Teodor Studitul (sec. IX).

În semn de respect și cinste pentru cuvintele Domnului, cartea liturgică este bogat împodobită cu o ferecătură argintată având motive vegetale, printre care apar la loc de cinste icoana Învierii Domnului în mandorlă eliptică și chipurile celor patru evangheliști însoțiți de simbolurile îndătinate.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut