Menu Home

Cu rugăciuni şi lacrimi ai împletit milosteniile tale

Stih: Sfântă Muceniţă Filofteia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În toată vremea te osteneai a odihni pe săraci, căci purtând în sufletul tău gândul lui Hristos Celui Milostiv, te-ai făcut slugă tuturor împlinind legea dumnezeiască a iubirii; şi acum arată-te milostivă ascultătoare şi ajutătoare nouă, celor aflaţi în nevoi.

Stih: Sfântă Muceniţă Filofteia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Deşi în sărăcie şi lipsuri petreceai, fiind pizmuită de mama cea vitregă şi aspru mustrată de tatăl tău, păzit-ai nerăpită de tâlharii înţelegători virtutea milosteniei ca pe o comoară moştenită prin testament de la maica ta, împreună cu care roagă-te să fim noi miluiţi de Împăratul Cel veşnic .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.Văzând vrăjmaşul mântuirii şi urâtorul a tot binele că săvârşeşti fără clintire faptele cele bineplăcute Domnului, furtună de ispite a slobozit asupra ta, dar având întemeiat gândul pe piatra Hristos ai rămas nebiruită, iar acum te rogi pentru sufletele noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.Mai strălucită decât toate fiicele Evei eşti, Ceea Ce Te-ai învrednicit a fi Scaun al slavei Stăpânului, pe Care roagă-L neîncetat pentru noi cei ce ne-am agonisit numai ocară prin lucrarea faptelor răutăţii.

În ajunul pomenirii Sfintei Mucenițe Filofteia, 6 decembrie 2017, la ora înserării, în biserica filiei Valea Rusului, s-a cântat slujba Paraclisului Muceniței, pentru care „vârsta cea fragedă nu a fost piedică în calea de desăvârşire şi viforul ispitelor nu a stins făclia dragostei care lumina în cămara inimii. Deci, acum noi, cei îmbătrâniţi în păcate, te rugăm să aprinzi făcliile gândurilor noastre spre a vedea lămurit calea mântuirii noastre aşezată înainte de Hristos.”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut