Menu Home

Dumnezeu e de faţă la astfel de randuieli divine

„Dar vrăjmaşii vor si o dovadă că Dumnezeu e prezent la invocarea de sfinţire a apei. Dovada că puterea ce ni s-a arătat nouă în trup e cu adevărat dumnezeiască reiese în chip logic din cele ce afirmăm. Demonstrand divinitatea celui ce ni S-a arătat în trup şi care şi-a definit natura prin faptele pe care le-a săvârşit pe pământ, am demonstrat totodată şi prezenţa Lui la fiecare invocare ce I se face. Căci după cum fiecare lucru îşi are specificul său, care îi caracterizează firea, tot aşa şi specincul deosebit al naturii divine e adevărul. Or, Mântuitorul Hristos a făgăduit că va fi prezent de fiecare dată când doi sau trei îl vor chema, că se va afla în mijlocul celor ce vor crede în El (Matei 7, 7; Ioan 14, 13, 15, 7), că în ei va rămâne (Matei 18, 20, 28) şi sălaş la ei va face (Ioan 14, 23). De altfel, nici nu avem nevoie de altă dovadă că Dumnezeu e de faţă la astfel de randuieli divine, după ce odată ne-am câştigat, pe urma rânduielilor Sale, convingerea că El e Dumnezeul şi când ştim că însuşirea Dumnezeirii e de a nu avea nimic comun cu minciuna şi când nu ne îndoim că legată de făgăduinţa nemincinoasă e totdeauna siguranţa reală a ceea ce El a făgăduit”. (Sf. GRIGORIE DE NYSSA, Marele cuvânt catehetic).

La Sfânta Arătare a Domnului, 6 ianuarie, sub cerul plin de lumină și de soare, în curtea bisericii parohiale, s-au apele s-au preschimbat în agheasmă, în timpul marii rugăciuni de sfințire.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut