Menu Home

Frumoasa Ectenie a Bobotezei din Codex Barberini (sec VIII)

Ale diaconului la sfinţirea de sfintele Arătări [Epifanii].

Să zicem toţi: Doamne, miluieste!

Dumnezeule, Părinte Atoateţiitorule, Cel ce pe toate le ştii înainte de a se face şi le-ai chemat din nefiinţă la fiinţă [Sol 1, 14], rugămu-ne Ție.

Cel ce ai întins cerurile şi ai întemeiat pământul pe ape [Ps 103, 2. 5], rugămu-ne Ție.

Cel ce ai sădit rai în Eden spre răsărit [Fc 2, 8] şi ai făcut să izvorască din el un izvor cu patru curgeri, rugămu-ne Ție.

Cel ce ai binecuvântat cu toiag şi apă şi ai înmulţit turma patriarhului Iacob [Fc 30, 25-43], rugămu-ne Ție.

Cel ce prin Ilie Tesviteanul ne-ai arătat prin întreita revărsare a apelor [3 Rg 18, 34] cele Trei Ipostase ale singurei Dumnezeiri, rugămu-ne Ție.

Cel ce ne-ai spus prin Isaia profetul: „Scoate-ţi apă cu veselie din izvoarele mântuirii” [Is 12, 4], rugămu-ne Ție.

Cel ce Ii-ai plecat preacuratul creştet Înainte-mergătorului Ioan şi ai fost botezat de el în curgerile Iordanului, rugămu-ne Ție.

Pe care marea Te-a văzut şi a higit şi Iordanul s-a întors înapoi [Ps 113, 3], rugămu-ne Ție.

Văzutu-Teaau apele, Dumnezeule; văzutu-Te-au apele şi s-au temut [Ps 76, 16], rugămu-ne Ție.

Pentru ca să fim binecuvântaţi cu toată binecuvântarea duhovnicească, rugămu-ne Ție.

Pentru ca să se binecuvânteze apa aceasta cu venirea, cu puterea şi cu lucrarea Sfântului Duh, rugămu-ne Ție.

Pentru ca să vină în apa aceasta lucrarea curăţitoare a Treimii celei mai presus de fiinţă, rugămu-ne Ție.

Pentru ca să se facă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor tuturor celor ce vor scoate şi vor gusta din ea, rugămu-ne Ție.

Mântuieşte-ne, Dumnezeule, prin arătarea Ta şi auzi-ne, rugămu-ne Ție.

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta [Ps 50, 3], rugămu-ne Ție, Doamne, auzi-ne şi ne miluiește.

Codex Barberini este un manuscris, cel mai vechi Evholighion bizantin, din secolul al VIII-lea, ce cuprinde rânduieli ale slujbelor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut