Menu Home

Marți, a doua zi a marelui post

Canonul cel Mare s-a citit și în a doua zi a Marelui Post, marți, 20 februarie 2018, în biserica parohială. Acest imn impresionant poate fi cel mai bine descris ca o plângere de pocăinţă care ne vorbeşte, prin exemple biblice, despre proporţiile şi adâncimea păcatului, tulburând sufletul cu jale, căinţă şi nădejde. Cântarea întâi începe cu istoria fiilor lui Adam și-ai Evei.

Cintarea 1-a, glasul al 6-lea:

Ajutor si acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeul părintelui meu, şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă s-a prea slăvit (de două ori).

Pripeală: Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă.

Întrecând uciderea lui Cain, de voie m-am făcut ucigaş cugetului,sufletului, hrănindu-mi sufletul si oştind asupra lui cu faptele mele cele viclene.

Nu m-am asemănat, Iisuse, dreptăţii lui Abel. Daruri primite nu Ți-am adus Ție niciodată, nici fapte dumnezeieşti, nici jertfă curată, nici viată fără prihană.

Precum Cain, aşa şi noi, ticăloase suflete, am adus fapte spurcate Făcătorului tuturor, şi jertfă cu prihană, şi viaţă netrebnică; pentru acestea ne-am osândit împreună.

Ziditorule, făcîndu-mă lut viu, ai pus întru mine trup și oase şi suflare de viață. Dar, o, Făcătorul meu, Mântuitorul meu şi Judecătorule, primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc.

Mărturisesc Ție, Mântuitorule, păcatele pe care le-am făcut, şi rănile sufletului şi ale truplui meu, care tâlhăreşte mi-au pus mie asupră gândurile cele ucigătoare dinăuntru.

De am și greşit, Mântuitorule, dar știu ca eşti iubitor de oameni; lovești cu milă şi Te milostiveşti fierbinte; pe cel ce plânge îl vezi, şi alergi ca un părinte, chemând pe cel risipitor.

Slavă… a Treimii: Treime mai presus de fiinţă, Căreia ne închinăm întru o Unime, ridică de deasupra mea lanţul cel greu al păcatului, şi, îndurată fiind, dă-mi lacrimi de umilinţă.

Și acum… a Născătoarei: Născătoare de Dumnezeu, nădejdea şi ocrotirea celor ce te laudă pe tine, ridică de deasupra mea lanţul cel greu al păcatului, şi, ca o Stăpina Curată, mă primeşte pe mine cel ce mă pocăiesc.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut