Menu Home

Miercuri, a treia zi a marelui post

Miercuri seara, 21 februarie 2018, a treia zi a Postului Mare, s-a citit a treia parte a Canonului cel Mare în biserica parohială. Dacă în zilele anterioare, Canonul cel Ma­re a evidențiat întâmplări și personaje din Scriptura cea Veche, cântarea întâi din ziua de astăzi, s-a transformat într-o meditaţie biblică cu accent neotestamentar, o slujbă sinceră, de pocăinţă.

Cintarea 1, glasul al 6-lea:

Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie spre mîntuire: acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă s-a preaslăvit (de două ori)

Pripeală: Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă.Din tinereţe, Mântuitorule, poruncile Tale am lepădat, şi mi-am trecut toată viata cu pofte, neîngrijindu-mă şi, lenevindu-mă; pentru aceasta strig Tie, Mântuitorule: măcar la sfârşit, mântuieşte-mă.

Pe mine, cel lepădat înaintea uşilor Tale Mântuitorule măcar la bătrâneţe, nu mă lăsa în iad deşert; ci mai înainte de sfârşit, ca un iubitor de oameni, dă-mi iertare greşelilor. Avuţia mea, Mântuitorule, cheltuind-o în desfrânări, pustiu sunt de virtuţi evlavioase, şi flămânzind strig: Părinte al îndurărilor , apucînd Tu înainte miluieşte-mă.

Eu sint cel căzut între tâlhari cu cugetele mele; cu totul sunt rănit acum de ele şi plin de bube! Ci Tu însuţi venind de faţă, Hristoase Mântuitorule, vindecă-mă.

Preotul văzându-mă mai înainte m-a trecut, şi levitul văzându-mă gol în suferinţe nu m-a băgat în seamă, iar Tu, Iisuse, Cel ce ai răsărit din Maria, venindu-mi de faţă, miluieste-mă.

Cuvioasă maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu îmi dă dar luminător din osârdia ta cea dumnezeiască de sus, ca să scap de întunericul patimilor, şi să laud din inimă faptele vietii tale cele frumoase, Marie.

Slavă… a Treimii:Treime mai presus de fiinţă, Căreia ne închinăm întru o Unime, ridică de deasupra mea lanţul cel greu al păcatului, şi, îndurată fiind, dă-mi lacrimi de umilinţă.

Și acum… al Născătoarei:Născătoare de Dumnezeu, nădejdea şi ocrotirea celor ce te laudă pe tine, ridică de deasupra mea lanţul cel greu al păcatului, şi, ca o Stăpina Curată, mă primeşte pe mine cel ce mă pocăiesc.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut