Menu Home

Doamne, binecuvântează cununa noului an!

Prin structura anului bisericesc, „Biserica urmăreşte ca Persoana şi amintirea Domnului să fie prezente în chip tainic, real şi continuu în fiecare din zilele şi anii vieţii creştinilor. Astfel, anul bisericesc reînnoieşte, în cadrul timpului istoric şi al experienţei umane, viaţa cu Hristos şi în Hristos, realizându-se o prelungire a Întrupării şi a vieţii istorice a Mântuitorului“.

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în ziua întâi a lui septembrie pe Isus al lui Navi, cel care i-a urmat lui Moise la conducerea poporului evreu şi
care a îndrumat poporul evreu prin Canaan. Tot ceea ce relatează Sfânta Scriptură, întâmplările istorice din Vechiul Testament legătură tainică cu Noul Testament, ele preînchipuind, anticipând realităţi din Biserică. Isus al lui Navi a primit de la proorocul Moise îndemnul de a călăuzi pe iudei spre pământul făgăduinţei.
Avem aici prezentată sumar, în chip simbolic istoria întregului neam omenesc, care trece prin încercări, aşa cum evreii odinioară au trecut prin pustiu, pentru a ajunge în pământul promis, în Canaanul cel ceresc, cum e cazul creştinilor. Canaanul a reprezentat pentru evrei un nou început, împlinirea unei făgăduinţe, o nouă viaţă, în libertate, total opusă traiului din Egipt, unde erau asupriţi de păgâni.
Anul Nou bisericesc are, ca orice praznic, tropar şi condac proprii. Biserica mulţumeşte lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dăruit în anul care a trecut şi Îl roagă să binecuvânteze anul care stă să înceapă.

Dumnezeu este Creatorul timpului şi al lumii. Orice an, orice timp este darul lui Dumnezeu pentru noi.

Din finalul troparului ne dăm seama că atât sfârşitul anului, cât şi începutul lui stau sub ocrotirea Maicii Domnului şi Maica tuturor credincioşilor:
A toată făptura, Ziditorule, Cel ce vremile şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvintează cununa anului bunătăţii Tale, Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şi ne mântuieşte pe noi“.

Condacul este şi el grăitor în privinţa învăţăturii dogmatice şi liturgice a Bisericii:
Cel ce locuieşti întru cei de sus, Hristoase Împărate, Făcătorul tuturor celor văzute şi celor nevăzute şi Ziditorule, Cel ce zilele şi nopţile, vremile şi anii ai făcut, binecuvintează acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în pace pe dreptcredincioşi, ţara aceasta şi pe poporul Tău, Multmilostive“.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut