Menu Home

Vineri, a cincea zi a marelui post

În seara zilei de vineri, 23 februarie 2018, în biserica parohială, s-a cântat canonul în cinstea Sf Teodor Tiron, alcătuit de Sf Ioan Damaschin, al cărui acrostih, la greci, este acesta: Pe tine te laud, cel numit Darul lui Dumnezeu.

Ca o slabă, ca o neputincioasă ce era întărâtarea mincinoșilor zei, spre izbândirea sa cerea ajutor de la oameni; de vreme ce se biruia de împotrivirea nemincinoşilor mucenici, care prepovăduiau adevărul.

Întărindu-te cu puterea lui Dumnezeu, lauda mucenicilor Teodore, chinurile cele de la pagâni ca pe nişte săgetături de prunci le-ai socotit Fericite, trănicia celor viitoare mai înainte văzând-o.

Primind asupra ta toată într-armarea cea Dumnezeiască şi surpând înşelăciunea cea idolească, pe îngeri i-ai îndemnat să laude nevointele tale; că aprinzându-ţi cugetul de Dumnezeiasca dragoste, către moartea cea prin foc cu vitejie ai îndrăznit. Pentru aceasta, ca un purtător de nume de dar al lui Dumnezeu, împărţeşti daruri Dumnezeieşti celor ce cer de la tine, purtătorule de biruinţă, Sfinte Teodor. Roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

La sfârșitul slujbei s-a desfășurat Taina Pocăinței.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut