Menu Home

Către martirii români

Dormiţi în pace, umbre, martirii românimei,Ce-aţi îngrăşat pământul cu sânge de eroi!Bătrâni cărunţi cu vază, voi floarea tinerimei,Ce-n lupte sângeroase căzând, v-aţi rupt de noi!

Pământul ne desparte, iar cerul ne uneşteÎn patria cea sfântă, egală pentru toţi,Acolo nedreptatea şi ura nu răzbeşte,Nu cumperi cu vieaţa pământul de trei coţi.

Voi v-ati plinit chemarea şi sânta datorinţă,Când pentru-a Patrii bine cu glorii v-aţi luptat!Păstrând viitorimei modelul de credinţă,Ce Patria ni-l cere ş-augustul împărat!

A voastre brave fapte sunt scrise-n istorie,Iar dulcea suvenire în inimi de roman!Mihalţul, Luna, Bradul, au dat dovadă vie,Că nu e laş românul, nu fuge de duşman!

Un Iancu, un Buteanu, un Dobra ş-alţi o sutăVor sta pururea faţă cu orişice eroi,Şi până când naţiunea română-i prevăzutăCu stâlpi aşa gigantici, nu-i pasă de nevoi!

Uniţi-vă cu Mircea, voi umbre glorioase,Al cărui nume-însuflă respect şi la păgân,Precum a lui bravure şi fapte generoaseFac sacră suvenirea-i la fiece român!

Uniţi-vă cu Ştefan, principele cel mareCe-l recunoaşte întreaga Europa de erou,Supt care românimea scăpată d-apăsare,Putea cu drept să zică, c-a re-nviat de nou!

Sau cu Mihai eroul şi cu Ioan Corvinul,Genii românimei d-a căror rari numiriCe luce-n Istorie întocma ca rubinul,Şi astăzi se înfioară a turcilor oştiri!

Nu plângeţi mame, fiii, căci ei ne-au scos din moarteOnoarea, existinţa, tezaurul mai frumos;Prin sângele lor sacru s-a şters tirana soarte,S-a stins pentru pururea suspinul dureros,

Surori, nu plângeţi fraţii, căci ei vă liberarăDe turmele rebele, al căror scop au fost:Să taie tot, să arză, cu furie tătară,La prunci, femei, fetiţe, să nu dea adăpost.

Copile ruşinoase, voi plângeti cu durerePre-amanţii, cari în lupte cu glorii au căzut!Dar nu ştiţi, că-a lor inimi juraseră-n tăcere,A fi eroi prin moarte, iar nu sclavi, ca-n trecut!

Dormiţi, dormiţi în pace, voinici feciori de munte,Subţiri şi-nalţi ca bradul, cu braţe de eroi,Dedaţi din tinereţe a merge tot în frunte,A nu şti de pericul, de moarte şi nevoi!

Iar voi, plăntuţe crude, ce-acum păşiţi în lume,Păstraţi cu reverinţă acest act omenos,Săpând profund în inimi al bravilor fraţi nume,Ce sângele-şi vărsară în câmpul glorios!

Andrei Mureșanu, Către martirii români din 1848-1849

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut