Menu Home

1958: Episcopul Valerian își apără turma de…insecte (IV)

 IADUL: învăţătura răstălmăcilă a iehoviştilor. 

După învăţătura iehoviştilor iad nu există. Iadul şi chinurile veşnice, zic ei, sunt o născocire a papalităţii să-i înduplece pe păgâni să se încreștineze şi să intre sub ascultarea papei şi a preoţilor lui. Învăţătura Bisericii despre chinurile veşnice, zic ei, e o jignire la adresa lui Dumnezeu. Ele nu cadrează cu bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu. Ele umbresc aureola de lumină, de dreptate şi de iubire a lui Dumnezeu. 

Iadul nu există –după iehovişti -în înţelesul de muncă şi chinuri veșnice, ci în înţelesul de groapă sau mormânt. Cuvîntul iad ar însemna numai mormânt. Cuvântul iad ar fi fost tradus din cuvântul evreiesc Șeol şi din cuvintele greceşti „Hades“, „Gheena“, „Tartaros“. 

Cuvîntul Șeol zic iehovişti -n-ar fi tradus corect. În multe cazuri e tradus cu „mormânt“ sau „groapă“, în alte cazuri cu iad. Peste tot, zic ei -cuvântul Șeol ar trebui redat în fiecare traducere, cu cuvântul mormînt. 

În Noul Testament cuvântul grecesc Hades are acelaşi înţeles ca Șeol din Vechiul Testament şi arată întotdeauna starea morţii. 

Un alt cuvânt grecesc din Noul Testament şi anume Gheena, care este tradus tot cu iad, după părerea iehoviştilor ar arăta statea morţii totale, nimicirea completă, din care, stare nu va mai fi înviere. Gheena, după părerea iehoviştilor, nu ar fi altceva decât Valea Hinnon care se află la marginea lerusalimului şi în care ardeau  gunoaiele oraşului şi aruncau mai ales animalele moarte, care ardeau, se mistuiau și se distrugeau cu desăvârșire

 

Tot așa cuvântul Tartaros din Noul Testament, e din greceşte şi e tradus  tot iad, deşi el arată starea de constrângere a îngerilor căzuți 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut