Menu Home

Aprofundarea valorii catehetice a textelor biblice din cărțile Facerea, Isaia, Pilde

La sfârșitul fiecărei slujbe ținute zilnic în zilele de peste săptămână în timpul Postului Mare (de luni până vineri) se vor citi în biserica parohială cele trei texte biblice din Vechiul Testament ce sunt prevăzute a fi citite în lectură continuă în fiecare zi la Ceasul VI și Vecernie.

Aceste lecturi biblice, desfășurate în cadrul activității catehetice parohiale, dincolo de reactualizarea textului biblic în mintea și sufletul credincioșilor, se racordează la o venerabilă practică bisericească cu origine precisă și cu scop bine definit pentru această perioadă liturgică în cultul Bisericii.

„Citirea a Cărţilor  Facerea, Isaia şi Pildele lui Solomon îşi are izvorul din timpul în care Postul era încă principala perioadă pre-baptismală a Bisericii iar slujbele din Postul Mare aveau în mare măsură un caracter catehetic, adică erau destinate educării catehumenilor. Fiecare din cele trei Cărţi corespunde cu unul din cele trei aspecte de bază ale Vechiului Testament:

1. istoria lucrării lui Dumnezeu în Creaţie,

2. profeţia,

3. învăţăturile etice şi morale.

Cartea Facerii oferă, ca să zicem aşa, „cadrul” credinţei Bisericii. Ea conţine istoria Creaţiei, a Căderii şi, în cele din urmă, pe aceea a făgăduinţei şi a începutului mântuirii prin Legământul lui Dumnezeu cu poporul ales al Său. Ea asigură cele trei dimensiuni fundamentale ale credinţei Bisericii în Dumnezeu ca şi Creator, Judecător şi Mântuitor. Facerea descoperă originile concepţiei creştine asupra omului, ca unul ce este creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, ca unul ce este înstrăinat de Dumnezeu şi ca unul ce rămâne obiectul iubirii, grijii şi în cele din urmă al mântuirii divine. Ea ne dezvăluie semnificaţia istoriei ca istorie a mântuirii, conducând către şi împlinindu-se în Hristos. Ne face cunoscută taina Bisericii prin imaginile şi realităţile poporului lui Dumnezeu, Legământul, Arca lui Noe etc.

Isaia este cel mai mare dintre toţi profeţii şi citirea cărţii lui în timpul Postului Mare doreşte să dezvăluie o dată în plus marea taină a mântuirii prin patimile şi jertfa lui Hristos.

Cartea Pildelor reprezintă rezumatul învăţăturilor etice ale Vechiului Testament, al legii morale şi al înţelepciunii — fără de care omul nu poate înţelege îndepărtarea sa de Dumnezeu şi este inapt astfel chiar să perceapă veştile bune ale iertării prin dragoste şi har. Pericope din aceste trei cărţi sunt citite zilnic de-a lungul Postului Mare, de luni până vineri: Facerea şi Pildele la Vecernie iar Isaia la Ceasul VI. Şi chiar dacă Postul Mare a încetat de mult să fie perioada de catehizare a Bisericii, scopul iniţial al acestor citiri îşi păstrează întreaga lor semnificaţie. (Alex. Schmemann)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut