Menu Home

Calea de la Iordan către cristelniță în cântările bisericești

Cuvinte Cel fără de început, pe cel ce s-a îngropat împreună cu tine în ape, pe cel stricat de înşelăciune nou îl faci. Acest preaputernic glas negrăit de la Tatăl luând : Acesta este Fiu al Meu Iubit, şi întocmai Mie cu firea.

 

Cea mai înainte stearpă şi cumplit neroditoare, Biserica lui Hristos astăzi te veseleşte. Că prin apă şi prin Duh fii s-au născut ție, care cu credinţă strigă : Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru, şi nu este drept fără numai Tu, Doamne.

Cei ce ne-am spălat prin curăţirea Duhului, de veninul spurcatului şi întunecatului vrăjmaş, plecat-am pe calea cea nouă nerătăcită, care duce în bucuria cea neapropiată, apropiată numai celor împăcaţi cu Dumnezeu.

Cu foc desăvârşit botează Hristos pe cei ce nu se pleacă, şi nu-L cunosc pe El, Dumnezeu, iar cu Duhul înnoieşte prin apă cu Darul, pe cei ce cunosc Dumnezeirea Lui, de greşeli izbăvindu-i.

Păziţi suntem credincioşii, cu Darul şi cu pecetea, că precum de pierzătorul scăpau evreii ungând pragurile dedemult cu sânge, aşa şi nouă ne va fi această dumnezeiască prăznuire, baie de a doua naştere, de unde vom vedea şi Lumina Treimii cea neapusă.

Lumina cea adevărată S-a arătat şi tuturor luminare se dăruieşte. Botează-Se Hristos cu noi, Cel ce este mai presus decât toată curăţia. Pune sfinţenie în apă şi sufletelor aceasta curăţire se face. Pământesc lucru este cel ce se arată, şi mai presus de ceruri cel ce se cunoaşte. Prin baie este mântuirea, prin apă Duhul, prin afundare suirea noastră la Dumnezeu se face. Minunate sunt lucrurile Tale Doamne slavă Ție.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut