Menu Home

Teologia trinitară a Sfântului Ilarie

Ceea ce a fost Sfântul Atanasie pentru Orient în fața ereziei ariene, a fost Sfântul Ilarie de Pictavium în Occident, de aceea el a fost supranumit și „Atanasie al Occidentului”.

Sfântul Ilarie arată că unitatea de ființă între Tatăl și Fiul trebuie exprimată atât prin numirile de Tată și Fiu, cât și prin nașterea Fiului căci nașterea presupune unitatea de ființă. Ceea ce este născut din Dumnezeu nu poate fi decât Dumnezeu din cauza neîmpărțirii naturii divine.

Tatăl și Fiul au atributele lor proprii, iar acestea le arată ca persoane distincte. Atributele particulare nu presupun diferența de ființă, ci doar o diferență de origine, căci Tatăl este nenăscut și Fiul are cauza Sa în Tatăl.

Treimea este o treime de persoane și nu de substanță. Formula nu este prin unirea persoanelor, ci prin unitatea de Ființă pentru că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt Unul prin unitate de ființă nu de persoane. De aici rezultă faptul că unitatea și realitatea de ființă dintre Tatăl și Fiul includ o unică lucrare datorită faptului că Tatăl lucrează în Fiul și Fiul lucrează în Tatăl prin Tatăl.

Termenul „Auctor” folosit de Sfântul Ilarie este un titlu patern pe care el construiește ideea capadociană a monarhiei Tatălui, izvorâtor al dumnezeirii Fiului și a Sfântului Duh, de aceea teologii romano-catolici au afirmat că teologia trinitară a Sfântul Ilarie este în mod evident de inspirație greacă.

Textul trinitar clasic al tratatului Despre trinitate al Sfântului Ilarie se găsește la începutul cărții a II-a: ,,Hristos poruncește Apostolilor să boteze în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântul Duh, adică recunoscând pe autor care este Dumnezeu – Tatăl, Unicul Fiu și Duhului. Tatăl este Unic pentru că nu este decât un singur Dumnezeu Tatăl din care vine totul și un singur Fiu Iisus Hristos Mântuitorul nostru prin care există totul (I Cor. 8,6) și un singur Duh Sfânt (Efeseni 4, 4), ca dar răspândit în toți. Totul e poruncit după puterile și calitățile persoanelor divine. O singură Ființă Atotputernică din care vine totul, Un singur născut prin care sunt toate, Un singur dar izvorâtor al nădejdii”.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut