Menu Home

Câteva din cântările Înjumătățirii Cincizecimii

 

Miercuri, 18 mai 2022, s-a serbat Înjumătățirea Cincizecimii. Alături de textul evanghelic și de tâlcuirea evenimentului, din sinaxar, cântările bisericești oferă o perspectivă mai duhovnicească asupra sensului duhovnicesc al zilei.

Sosit-a înjumătăţirea zilelor, care se încep de la mântuitoarea Înviere şi se pecetluiesc la dumnezeiasca Cincizecime şi se luminează având strălucirile de amândouă părţile şi împreunându-le pe amândouă, se laudă arătând mai-nainte că vine slava stăpâneştii Înălţări.

Înjumătățindu-se praznicul Învierii Tale, Hristoase, şi al dumnezeieștii veniri a Sfântului Tău Duh, adunându-ne lăudăm tainele minunilor Tale întru care trimite-ne nouă mare milă.

Sosit-a înjumătăţirea celor cincizeci de zile, întru care Hristos descoperindu-şi puţin dumnezeiasca putere, a întărit cu cuvântul pe slăbănogul, ridicându-l din pat şi cu dumnezeiască cuviință făcând minune în trupul cel de lut, a dăruit oamenilor viață veşnică şi mare milă.

În templu ai venit, Înţelepciunea lui Dumnezeu, înjumătățindu-se praznicul, învăţând şi mustrând pe evreii cei neplecați, pe farisei şi pe cărturari şi strigând cu îndrăzneală către dânşii : Cel însetat să vină la Mine şi să bea apă de viață şi nu va mai înseta în veac. Cel ce crede bunătăţii Mele, izvoare de viață veşnică vor curge din pântecele lui. O, bunătatea şi milostivirea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Înjumătăţindu-se praznicul, când învățai Tu, Mântuitorule, evreii ziceau : Cum ştie acesta carte, neînvățându-Se ? Nu ştiau ei că Tu eşti Înţelepciunea, care ai întemeiat lumea, slavă Ţie.

Venit-ai, Hristoase, revărsând arătat strălucirile Dumnezeirii în mijlocul praznicului. Că praznic de bucurie eşti celor ce se mântuiesc şi Mijlocitor mântuirii noastre.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut