Menu Home

Din temnițe spre sinaxare. „Trecut-am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă”.

Strigați lui Dumnezeu tot pământul. Cântați numele Lui; dați slavă laudei Lui.

 Ziceți lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale! Pentru mulțimea puterii Tale, Te vor linguși vrăjmașii Tăi.
 Tot pământul să se închine Ție și să cânte ție, să cânte numelui Tău.
 Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor.
 Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de El,
De Cel ce stăpânește cu puterea Sa veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se răzvrătesc, să nu se înalțe întru sine.
 Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei Lui,
Care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele.
 Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul.
 Prinsu-ne-ai pe noi în cursă; pus-ai necazuri pe umărul nostru;
 Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă.
 Intra-voi în casa Ta cu arderi de tot, împlini-voi ție făgăduințele mele,
 Pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea, întru necazul meu.
 Arderi de tot grase voi aduce ție, cu tămâie și berbeci; Îți voi jertfi boi și țapi.
Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu.
Către Dânsul cu gura mea am strigat și L-am lăudat cu gura mea.
Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul.
Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu; luat-a aminte glasul rugăciunii mele.
Binecuvântat este Dumnezeu, Care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine.(Psalmul 65)
Joi, 9 martie 2023, la pomenirea Sfinților 40 de mucenici, când în țara noastră se omagiază pătimirea deținuților anticomuniști, s-a slujit la monumentul eroilor slujba parastasului pentru creștinii ce au fost omorâți de prigonitorii atei în lagăre și închisori.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut