Menu Home

Excurs(ie) în bibliotecă. 5

,,Părinte, a venit ceasul! Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea
viață veşnică tuturor acelora pe care Tu I-ai dat Lui. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, sin-
gurul Dumnezeu adevărat, şi pe lisus Hristos pe Care
L-ai trimis” (Ioan 17, 1-3).

Citim aici că de la Iisus putem primi viaţa veşnică. Însă ascultați cu atenţie cum
o definește: ,,Aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis”.
Această definiție a vieții veşnice spulberă majoritatea gunoiului religios care adesea trece drept creștinism. Iisus nu spune că scopul credinței noastre ar fi să
ne facă ,,oameni buni” sau că este vorba despre ,,intrarea în Rai” când vom muri. Creştinismul nu înseamnă a te simți bine, a întâlni oameni religioși, a ști despre
teologie etc.

Viața veşnică înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu Tatăl și pe Iisus Hristos, pe Care El L-a trimis. Deşi nu o spune aici, se înțelege că înseamnă a cunoaște și pe Sfântul Duh, de vreme ce în teologia creştină Duhul este una cu Tatăl și Fiul, pentru că, așa cum ne spune Sfântul Pavel la I Corinteni 12, 3, nimeni nu poate susține că Iisus este Domnul (adică, să știe că El este Dumnezeu) decât întru Duhul Sfânt.

Aceasta înseamnă să ai parte de viața veșnică- să cunoști pe Dumnezeu.

(Pr Andrew Stephen Damick, Să facem cunoștință cu Dumnezeu, Doxologia, Iași, 2016)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut