Menu Home

Rugăciuni bărăgănene

O! Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prea milostivă Stăpână, Împărăteasa cerului şi a pământului, binerânduitoarea a toată casa şi familia creştinească, blagoslovenia celor ce se ostenesc, bogăţia necheltuită a celor nevoiaşi, hrănitoarea tuturor orfanilor şi văduvelor şi a tuturor oamenilor! Hrănitoarea noastră, ceea ce ai născut pe Hrănitorul lumii şi sporitoare a grânelor noastre, tu, Stăpână, trimiţi blagoslovenia ta de Maică cetăţilor şi satelor noastre, câmpurilor şi ţarinilor şi fiecărei case ce are nădejde către tine.

Drept aceea cu evlavie şi cu inimă înfrântă te rugăm cu smerenie: fii nouă păcătoşilor şi nevrednicilor robilor tăi, iconoamă înţeleaptă, bine orânduind viaţa noastră; iar toată obştea, toată casa şi familia păzeşte-o întru cucernicie şi dreaptă slăvire, întru unire de cuget, ascultare şi îndestulare. Pe săraci şi nevoiaşi hrăneşte-i, bătrâneţele sprijină-le, pe copii creşte-i şi pe toţi înţelepţeşte-i să strige fără încetare către Domnul: Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi.

Păzeşte, Maică prea curată, pe poporul tău de toată nevoia, boala, foametea, pierzarea, grindina, focul, de toată întâmplarea cea rea şi toată neorânduiala. Satului nostru, caselor şi familiilor şi oricărui suflet creştinesc şi întregii noastre ţări, mijloceşte pace şi mare milă, ca să te slăvim pe tine, prea milostiva noastră hrănitoare şi îndestulătoare, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut