Menu Home

Postul Crăciunului, ziua a doua

Cel ce de la vamă ai fost chemat la ucenicie, când Cuvântul cel fără de început pe tine te-a chemat, poruncindu-ţi, şi împărtăşirea împărăţiei făgăduindu-ţi, atunci Preafericite Matei, toate lăsându-le, şi de valul cel tulburător osebindu-te cu osârdie, ai urmat Lui; şi acum de Dumnezeu văzătorule, săturându-te de vederea Lui cea negrăită luminat: Roagă-te să mântuiască, şi să lumineze sufletele noastre.

La ceas de seară, în biserica parohială s-a citit Acatistul Sfântului Apostol Matei, din viața căruia creștinii au luat un temei puternic referitor la ușurința eliberării din valul cel tulburător al grijilor lumești, grație uceniciei către Hristos, Piatra cea veșnic neclintită, care promite nemincinos că „cele ce  ochiul n-a  văzut, și urechea n-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”.

La încheierea serviciului religios s-a dat citire unui cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur prin care s-a explicat postirea ca fiind terapie a neorânduielii lăuntrice a omului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut