Menu Home

Gloria in excelsis Deo

„Numele de lisus și de Mântuitor erau foarte cunoscute la iudei. Și pentru că faptele viitoare ale Domnului lisus aveau să fie neobişnuite, de aceea numele acesta a fost purtat şi de altul, de lisus al lui Navi, preînchipuire a Domnului Iisus, ca de la început să se înlăture orice tulburare ce ar fi putut fi provocată de un nume nou. În Scriptură se spune că lisus al lui Navi, urmând lui Moise, a dus pe poporul iudeu în pământul făgăduinței. Aceasta e preînchipuire. lată acum și faptul! lisus al lui Navi a dus poporul iudeu în pământul făgăduinței; Domnul lisus a dus pe poporul Său în cer şi la bunătăţile cele cerești. lisus al lui Navi, după moartea lui Moise, Domnul lisus, după încetarea legii. Acela, conducător de popor, acesta, împărat.
Dar ca nu cumva când auzi numele lisus să te rătăceşti din pricina acestui nume, evanghelistul Matei a adăugat: Iisus Hristos, Fiul lui David.
Celălalt lisus nu era din seminţia lui David, căci David nu era născut încă, ci din altă seminţie” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut