Menu Home

Hristos a anulat legea morții în toți cei care vor muri în comuniune cu El

Cuvântul lui Dumnezeu, imaterial și lipsit de sub­stanță coruptibilă, s-a stabilit între noi, chiar dacă mai înainte nu era departe. Într-adevăr, nici o regiune a universului nu a fost vreodată lipsită de El, deoarece, existând împreună cu Tatăl Său, umplea toate realitățile cu pre­zența Sa.
Așadar, a venit din iubire față de noi și ni s-a arătat în mod sensibil. Cuprins de compasiune față de neamul omenesc și față de slăbiciunea noastră și mișcat de mizeria noastră, nu a voit ca noi să rămânem victime ale morții. Nu a voit ca tot ceea ce a fost creat să se piardă și opera creatoare a Tatălui față de omenire să fie zădărnicită. Pentru aceasta, El Însuși a luat un trup, un trup egal cu al nostru, pentru că El nu a voit doar să locu­iască în trup sau numai să pară om.
Dacă ar fi voit numai să apară ca om, ar fi putut să aleagă un trup mai bun. În schimb, a ales chiar trupul nostru.
El Însuși și-a construit în Fecioară un templu, adică trupul, și, locuind în el, a făcut din el un element pentru a se putea face cunoscut. A luat un trup supus vremel­niciei, ca al nostru, și, în iubirea Sa imensă, l-a oferit Tatălui acceptând moartea. Astfel, a anulat legea morții în toți cei care vor muri în comuniune cu El. S-a întâm­plat că moartea, lovindu-L pe El, în efortul său s-a epuizat total, pierzând orice posibilitate de a dăuna altora. Oame­nii căzuți în mortalitate au fost făcuți nemuritori și con­duși de la moarte la viață de către El. Într-adevăr, în virtutea trupului pe care L-a asumat și a învierii pe care a dobândit-o, a distrus moartea așa cum face focul cu o frunzuliță uscată.
Așadar, El a luat un trup muritor pentru ca acesta, făcut părtaș la Cuvânt, să moară pentru toți. Fiind locuit de Cuvânt, trupul asumat a devenit nemuritor, iar prin învi­ere, a devenit remediu de nemurire pentru noi.
A oferit morții ca jertfă și victimă preacurată trupul pe care L-a luat și, oferindu-Și trupul pentru alții, i-a eliberat de moarte pe semenii Săi.
Cuvântul lui Dumnezeu superior tuturor a oferit și a consacrat pentru toți templul trupului Său și a plătit mor­ții prețul care i se cuvenea. În felul acesta, Fiul nemu­ritor al lui Dumnezeu, solidar cu toți datorită tru­pului comun, prin promisiunea învierii, i-a făcut nemu­ritori pe toți cu titlu de dreptate.
Moartea nu mai are de acum putere asupra oameni­lor, datorită Cuvântului care a așezat în ei locuința Sa prin intermediul unui trup identic cu al lor. (Sf Atanasie cel Mare)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut