Menu Home

Învierea Domnului în literatura patristică (V)

Dovada biruirii morţii în Hristos e că înainte ca oamenii să creadă în El văd moartea ca înfricoșătoare şi se tem de ea. Dar după ce se mută la credinţa în El şi la învăţătura Lui, dispreţuiesc așa de mult moartea, că pornesc spre ea cu toată hotărârea și se fac martori ai învierii ce s-a săvârşit în Hristos împotriva ei. Căci încă prunci fiind cu vârsta se grăbesc să moară; şi se întăresc împotriva ei prin nevoinţe nu numai bărbaţii ci şi femeile. Ea a ajuns așa de slabă, că și femeile, înfricoşate mai înainte de ea, acum își râd de ea ca de una ce e moartă şi fără putere. Căci precum atunci când un tiran e biruit de împăratul adevărat și legat de mâini și de picioare, toți trecătorii râd de el, lovindu-l și înțepându-l şi nemaitemându-se de furia și de cruzimea lui datorită împăratului care l-a biruit, la fel moartea, fiind biruită și pironită de către Mântuitorul pe cruce și legată de mâini și de picioare, este călcată în picioare de toţi cei ce umblă în Hristos și care, mărturisind pe Hristos, râd de ea, batjocorind-o cu cuvintele scrise mai înainte împotriva ei: Unde îţi este, moarte, biruința? Unde îți este, iadule, boldul? (1 Corinteni 15, 55). (SF. ATANASIE CEL MARE, Tratat despre întruparea Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă, prin trup)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut