Menu Home

Piatra s-a răsturnat, mormântul s-a deşertat, vedeţi stricăciunea călcată de viață!

Femei ascultaţi glas de bucurie, Cel ce am călcat pe tiranul iad am ridicat lumea din stricăciune. Alergaţi de spuneţi bunevestiri prietenilor Mei; că, voi ca zidirea Mea de acolo să vadă bucuria, de unde a ieşit întristarea.

 

În Duminica a treia după Paşti, prăznuim sărbătoarea sfintelor femei mironosiţe.

Cea mai întâi este Magdalena Maria, din care izgonise Hristos şapte draci; care a şi venit în Roma după învierea lui Hristos, precum se povesteşte. Aceasta după aceea a murit în Efes şi s-a îngropat de Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, apoi de prea înţeleptul Leon s-a adus în Constantinopol.

A doua, Salomi, care este fata lui Iosif, păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, că aşa se numea, care fată a lui a avut bărbat pe Zevedei, din care s-au născut Evanghelistul Ioan şi Iacov.

A treia mironosiţă este Ioana, femeia lui Huza, care a fost ispravnic şi iconom casei împăratului Irod.

A patra şi a cincea sunt: Maria şi Marta, surorile lui Lazăr.

A şasea, Maria a lui Cleopa, iar a şaptea, Susana.

Încă facem şi pomenirea lui Iosif cel din Arimateea, care a fost unul din cei şaptezeci de ucenici ascunşi. Şi iarăşi pomenirea lui Nicodim celui ce venise noaptea la Hristos, care era dintre cei mari ai Iudeilor.

Pentru că aceste femei au fost cele întâi mărturii nemincinoase ale învierii; iar Iosif şi Nicodim ale îngropării Domnului Iisus.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut