Menu Home

În Săptămâna Mare s-a oficiat Liturghia Darurilor

Dintre toate rânduielile liturgice aparţinând Postului, una este de o importanţă crucială pentru înţelegerea acestuia, iar aceasta, fiind specifică Ortodoxiei, este în multe feluri o cale spre înţelegerea tradiţiei sale liturgice. Această rânduială este aceea care interzice oficierea Sfintei Liturghii în zilele de rând. Indicaţiile sunt clare: nu se săvârşeşte nicidecum Sfânta Liturghie în zilele de Luni până Vineri din timpul Postului, cu o singură excepţie- la sărbătoarea Bunei Vestiri, dacă aceasta cade într-una din aceste zile.

Miercurea şi Vinerea este totuşi rânduită o slujbă de seară specială a Sfintei Euharistii; aceasta se numeşte Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. (Al. Schmemann)

În Săptămâna Sfintelor Pătimiri 2023, luni și miercuri, s-a slujit și în biserica parohială această slujbă specifică Ortodoxiei și Postului Mare.

La partea catehetică a întâlnirilor de rugăciune s-au analizat aspectele duhovnicești specifice perioadei de postire, așa cum apar în rugăciunile Liturghiei Darurilor mai înaintesfințite.

Luni a fost analizată rugăciunea preoțească de taină:

Dumnezeule… liberează toate simţirile noastre din amorțirea patimilor, punându-le lor povăţuitor bun cugetul cel dinlăuntru; şi ochiul să fie ferit de toată vederea cea vicleană, auzul nestrăbătut de cuvinte deşarte, iar limba curată de vorbe necuviincioase. Curăţeşte buzele noastre, cu care Te lăudăm pe Tine, Doamne; fă ca mâinile noastre să fie ferite de fapte rele şi să lucreze numai cele bineplăcute Tie, toate mădularele şi cugetul nostru întărindu-le cu harul Tău.”

Iar miercuri s-a dat atenție rugăciunii amvonului:

Dă-ne nouă, Bunule, lupta cea bună să luptăm, calea postului să o săvârşim, credinţa nedespărţită să o păzim, capetele nevăzuţilor balauri să le sfărâmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm şi fără osândă să ajungem a ne închina şi sfintei Învieri.”

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut