Menu Home

Slujbă pentru pogorârea puterii tămăduitoare asupra untdelemnului

Una din cele mai vechi cărți de rugăciune ale Bisericii, o colecţie de rugăciuni și slujbe din secolul al IV-lea, care făceau parte deja din practica Bisericii, este cunoscută sub numele de Cartea rituală a lui Serapion. Cel ce a alcătuit această carte se numea Serapion. El a fost episcop în cetatea egipteană Thmuis din anul 339 până în anul 360. În această lucrare aflăm două rugăciuni legate de Taina Sfântului Maslu: rugăciunea de sfințire a untdelemnului şi rugăciunea de ungere. În cea dintâi rugăciune putem citi: „…Te rugăm să pogori din locaşurile Celui Unuia-Născut putere tămăduitoare asupra acestui untdelemn, pentru ca acesta să se facă, pentru cei ce se vor unge (cu dânsul), […] un mijloc de îndepărtare «a toată boala și a toată neputinţa din popor» (Matei 4, 23), […] o doctorie a vieţii şi mântuirii, spre sănătatea şi întărirea sufletului, trupului şi duhului, spre desăvârşita bunăstare.“ (S. Harakas)

În concordanță cu rânduielile de cult ale Săptămânii Mari, miercuri, când se pomenește femeia vestită în toată lumea datorită faptului că a uns anticipativ pe Mântuitorul spre îngropare, în biserica parohială a comunității noastre s-a slujit Taina Sfântului Maslu la care a participat cu mult dar și har părintele misionar Mihai.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut