Menu Home

Îndreptarul credinței ortodoxe alcătuit de Sf Grigorie Taumaturgul

Există un singur Dumnezeu, Tatăl Cuvintului Celui viu, al Întelepciunii care (pe toate) le ţine, al puterii şi al peceţii celei veşnice.

(El este) Părinte desăvârşit al (Fiului) Celui desăvârșit, Tatăl Fiului Cel Unuia născut.

(Există) un singur Domn, Fiul unicului (Dumnezeu), Dumnezeu din Dumnezeu, pecete şi chip al dumnezeirii, Cuvântul care împlineşte (toate), Înţelepciunea care a alcătuit totul și puterea care ţine toată creatura;

Fiul adevărat al Tatălui Celui adevărat,

(Fiul) nevăzut al (Tatălui) Celui nevăzut,

(Fiul) neschimbător al (Tatălui) Celui neschimbător,

(Fiul) nemuritor al (Tatălui) Celui nemuritor,

(Fiul) veșnic al (Tatălui) Celui veşnic.

Există și un Duh Sfânt, Care îşi are existența de la Dumnezeu, Care s-a arătat oamenilor prin Fiul, chipul Fiului Celui desăvârşit, viaţa cea desăvârșită și cauza desăvârşirii celor vii; izvorul cel sfânt al sfinţeniei şi dătătorul desăvârșirii.

În El se descoperă Dumnezeu Tatăl, Care este întru toate şi, mai presus de toate, și Dumnezeu Fiul, Care prin toate (se face cunoscut).

(Există) o Treime desăvârşită, Care nu se desparte, nici nu se deosebește prin slavă, veșnicie şi putere.

Pentru că în Treime nu este nimic creat, nici inferior, nici nu este adăugat ceva care mai înainte n-a existat și s-a introdus ulterior. Fiul n-a fost lipsit vreodată de Tatăl, nici Duhul Sfânt de Fiul, ci totdeauna Treimea a fost aceeaşi și neschimbată.

 

 

Această expunere de credinţă este unul dintre cele mai vechi simboluri de credință. Însăși scurtimea pledează pentru vechimea lui. Se referă doar la persoanele Sfintei Treimi, la relațiile dintre ele şi este perfect ortodox. Antichitatea creștină cunoaște multe astfel de simboluri. Ele au stat la baza simbolului niceo-constantinopolitan, Crezul.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut