Menu Home

Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis.

Evanghelia după Sfântul Ioan
7:14 Iar la jumătatea praznicului Iisus S-a suit în templu și învăța.

7:15 Și iudeii se mirau zicând: Cum știe Acesta carte fără să fi învățat?

7:16 Deci le-a răspuns Iisus și a zis: Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis.

7:17 De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi.

7:18 Cel care vorbește de la sine își caută slava sa; iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el.

7:19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Și nimeni dintre voi nu ține Legea. De ce căutați să Mă ucideți?

7:20 Și mulțimea a răspuns: Ai demon. Cine caută să te ucidă?

7:21 Iisus a răspuns și le-a zis: Un lucru am făcut și toți vă mirați.

7:22 De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinți, și sâmbăta tăiați împrejur pe om.

7:23 Dacă omul primește tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniați pe Mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos?

7:24 Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă.

7:25 Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este, oare, Acesta pe care-L căutau să-L ucidă?

7:26 Și iată că vorbește pe față și ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta e Hristos?

7:27 Dar pe Acesta Îl știm de unde este. Însă Hristosul, când va veni, nimeni nu știe de unde este.

7:28 Deci a strigat Iisus în templu, învățând și zicând: Și pe Mine Mă știți și știți de unde sunt; și Eu n-am venit de la Mine, dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine și pe Care voi nu-L știți.

7:29 Eu Îl știu pe El, căci de la El sunt și El M-a trimis pe Mine.

7:30 Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut