Menu Home

Învierea Domnului în literatura patristică (VI)

Natura noastră întreagă trebuia readusă de la moarte la viaţă. Dumnezeu S-a aplecat deci peste cadavrul nostru, pentru a întinde mâna, ca să zic aşa, ființei care era acolo zăcând: El S-a apropiat de moarte până la a lua contact cu starea de cadavru şi a da naturii prin mijlocirea propriului Său Trup principiul Învierii, Înviindu-l o dată cu El pe omul întreg prin puterea Sa. (SF. GRIGORIE DE NYSSA, Discurs catehetic)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut