Menu Home

Lămuriri muzicale pentru folosirea psalmilor

Scriși într-un interval foarte mare de timp, nu toți psalmii au fost folosiți inițial la slujba templului, ci abia în perioada postexilică, Psaltirea a fost pusă în serviciul cultului. Așa se poate explica prezența unor titluri sau indicații muzicale cu caracter liturgic scrise la începutul anumitor psalmi.
Ca mod de executare a cântării, psalmii se interpretau de către leviți, iar poporul dădea răspunsuri. Introducerea psalmodiei a sporit mult frumusețea și spiritualitatea cultului mozaic, lucru vizibil prin indicațiile de la începutul unor psalmi:
• Psalmul 29 are titlul tehilah (cântare de laudă).
• Psalmii 38-70 au titlul lehazkir (spre aducere aminte), posibil pentru faptul că acești psalmi se cântau la aducerea sacrificiului azakara prevăzut în Lev 2, 2.
• Psalmul 100 are titlul letodah (spre mulțumire), în legătură cu sacrificiul toda, de pace, Lev 7,12-15.
• Psalmii 8, 81, 84 au titlul al-haghitit (la culesul viilor).
• Psalmul 30 începe cu sir hanukat-habait (psalmul la sfințirea casei, templului, trebuind a fi cântat, nu recitat).
• Psalmii 106, 107, 111-119, 135, 148-150 au ca titlu haleluiah (laudați pe Domnul).
• Psalmul 45 are indicatia alamot (semnificând modalitatea cântării cu o voce de tenor).
• Psalmii 80, 83 au indicația ghitit, de la un instrument muzical care acompania cântarea psalmului respectiv.
• Psalmii 52, 87 au indicația machalat (fluier) pentru a acompania cântarea cu fluierul.
• Șase psalmi au suprascrierea mictam (cântare excelentă, deosebită).
• Cincizeci și șapte de psalmi au indicația mizmor (cântare ritmică).
• Cincizeci și șase psalmi introduși prin le menațeah sunt dedicați dirijorului de cor, dând informații asupra modului executării cântărilor.
• Psalmii introduși prin nechilot (acompaniere cu fluiere) sau neghinot (instrumente cu coarde) indică acompanierea instrumentală.

Deoarece aceste lămuriri muzicale se refereau la folosirea psalmilor in cultul Vechiului Testament, însoțind ritualul aducerii jertfelor după prescripțiile legii mozaice, odată cu încetarea aducerii acestora și cu pierderea strălucirii ceremoniilor de tot felul la poporul biblic, rostul acestor indicații nu mai este justificat. Acesta este unul din motivele pentru care unele ediții ale Bibliei sau Psaltirii nici nu mai traduc suprascrierile sau introducerile psalmilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut