Menu Home

Cuvinte de har pentru Maica Domnului, la pomenirea ei în sobor (26 decembrie)

Din cea Preasfântă, Se naşte astăzi cu trup omenesc Făcătorul a toată lumea, şi Se înfașă în scutece Cel ce a înfăşat marea cu negură, Maica pururea Fecioară.

Loc încăpător te-ai făcut Ziditorului celui neîncăput, încăpându-L cu trup, ceea ce eşti plină de dar Preacurată.

Curgerea stricăciunii a încetat, că Fecioara a născut fără de stricăciune, pe Cela ce a slobozit din stricăciune firea oamenilor cea stricată.

Cel ce a zidit pe om după Chipul Său, pentru multa milostivire, din nou îl zideşte din tine Fecioară Maica lui Dumnezeu, îmbrăcându-Se cu el deplin.

Bucură-te sfinţit dumnezeiesc locaş al Celui Preaînalt; că prin tine Născătoare de Dumnezeu s-a dat bucuria, celor ce strigă : Binecuvântată eşti între femei, Stăpână fără prihană.

Iată acum cu adevărat a lipsit Domn şi povăţuitor din neamul Iudeii; că tu Preacurată ai născut pe Hristos cel gătit mai dinainte spre aşteptarea neamurilor, Căruia cântăm : Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul.

Toiag ai răsărit din rădăcina lui Iessei, născându-ne nouă astăzi floarea Dumnezeirii; pe Hristos, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, Cel ce este Dumnezeu neîncăput, iar acum Prunc înfăşat S-a văzut.

Aceste câteva cântări sin slujba zilei de 26 decembrie cuprinde câteva dimensiuni ale Mariologiei.

Mariologia definește învățătura Bisericii Ortodoxe despre Fecioara Maria, Maica Domnului. Ea se bazează pe Scriptură, Tradiție și Sfinții Părinți.

Învățătura despre maternitatea divină a Maicii Domnului

Una dintre principalele dogme ale mariologiei ortodoxe este maternitatea divină a Maicii Domnului. Această dogmă a fost proclamat oficial la Sinodul Ecumenic de la Efes din 431.

Potrivit acestei dogme, Maica Domnului este Născătoarea lui Dumnezeu în sensul că l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos. Acest lucru înseamnă că ea este o ființă umană, dar că a fost ridicată la cea mai înaltă stare de înaltă sfințire prin harul lui Dumnezeu.

Învățătura despre fecioria perpetuă a Maicii Domnului

O altă dogmă a mariologiei ortodoxe este fecioria perpetuă a Maicii Domnului. Ea este numită „Preacurata”. Această dogmă a fost proclamat oficial la Sinodul Ecumenic de la Constantinopol din 553.

Potrivit acestei dogme, Maica Domnului a rămas fecioară înainte, în timpul și după nașterea lui Iisus Hristos. Acest lucru înseamnă că ea a fost o ființă pură și neprihănită, care a fost o adevărată mamă pentru Iisus, dar care nu a avut relații conjugale cu niciun bărbat.

Învățătura despre sfințenia Maicii Domnului

Maica Domnului este considerată a fi creatura aflată pe treapta cea mai înaltă a sfințeniei. Ea este numită „Preasfântă”, „Panaghia”, care înseamnă „cu totul Sfântă”.

Această femeie sfântă a fost  aleasă de Dumnezeu  pentru a fi mama Fiului Său făcut om, Iisus. Ea a fost o femeie evlavioasă și credincioasă, care a acceptat cu bucurie misiunea de a-L purta în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu.

Învățătura despre rolul Maicii Domnului în mântuire

Maica Domnului a avut un rol important în mântuirea omenirii. Ea a fost mijlocitoarea între Dumnezeu și omenire, slujindu-L pe Iisus Hristos ca să se întrupeze și să moară pentru mântuirea noastră.

Ea este considerată a fi mijlocitoarea puternică prin rugăciune în fața lui Dumnezeu, rugându-Se pentru noi și ajutându-ne să ne mântuim.

.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut