Menu Home

Laudele Sf Andrei Ierusalimiteanul pentru Maica Domnului (26 decembrie)

Veseliţi-vă drepţilor, ceruri bucuraţi-vă, săltaţi munţi, Hristos născându-Se, Fecioara șade asemănându-se Heruvimilor, purtând în braţe pe Dumnezeu Cuvântul întrupat; păstorii slăvesc pe Cel născut, magii aduc Stăpânului daruri; îngerii cântând, zic : Cela ce eşti neajuns, Doamne slavă Ție !

 De Dumnezeu Născătoare Fecioară, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, pierdut-ai blestemul cel dintâi al Evei; că Maică ai fost bunei voinţe a Tatălui, purtând în braţe pe Dumnezeu Cuvântul întrupat. Taina nu suferă ispitire, numai cu credinţă toţi o slăvim, strigând cu tine şi zicând : Negrăite Doamne, slavă Ție !

 Veniţi să lăudăm pe Maica Mântuitorului, care după naştere iarăşi s-a arătat Fecioară. Bucură-te cetate însufleţită a Împăratului şi Dumnezeu întru care Hristos sălăşluindu-Se, mântuire a lucrat. Cu Gavriil să lăudăm, cu păstorii să slăvim, strigând : De Dumnezeu Născătoare, roagă-te Celui ce S-a întrupat din tine, să ne mântuiască pe noi.

  Astăzi firea cea nevăzută din Fecioară cu oamenii se împreună. Astăzi Fiinţa cea nemăsurată, în Vitleem cu scutece Se înfaşă. Astăzi Dumnezeu prin stea pe magi la închinăciune îi aduce, mai-nainte vestind a Sa îngropare cea de trei zile, adică prin aur şi smirnă şi tămâie; Căruia cântăm : Cela ce Te-ai întrupat din Fecioară, Hristoase Dumnezeule mântuieşte sufletele noastre.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut