Menu Home

Legământul Botezului în biserica parohială

Domnul, care conduce viața noastră, a instituit pen­tru noi legământul Botezului, expresie atât a morții, cât și a vieții. Apa dă imaginea morții, Duhul însă ne dă garanția vieții. Din aceasta rezultă evident ceea ce cău­tam, adică motivul pentru care apa este unită cu Duhul. Într-adevăr, în Botez sunt două scopuri care se propun a fi atinse, unul ca să fie eliminat trupul păcatului, ca să nu mai producă roade de moarte, celălalt ca să se tră­iască din Duh și să se obțină astfel rodul în sfințire. Apa ne oferă imaginea morții, primind trupul ca într-un mormânt. Duhul însă introduce o putere care dă viață, făcând ca sufletele noastre să treacă de la moarte la viața deplină. Aceasta este renașterea din apă și din Duh.
    Prin cele trei cufundări și tot atâtea invocări, se împlinește marele mister al Botezului: pe de o parte este exprimată imaginea morții și, pe de altă parte, sufletul celor care sunt botezați este luminat prin învățătura ști­inței divine. Însă dacă în apă este un har, acesta nu vine, desigur, din natura apei ca atare, ci din prezența și din acțiunea Duhului. Într-adevăr, Botezul nu este o spălare materială, ci un titlu de mântuire prezentat lui Dumnezeu de către o conștiință bună.
    De aceea, pregătindu-ne pentru acea viață care vine din înviere, Domnul ne propune un întreg mod de a trăi conform evangheliei. Vrea ca noi să nu ne supărăm, să fim răbdători în adversități și curați de alipirea de plă­ceri, moravurile noastre să fie libere de iubirea banului. În felul acesta, noi anticipăm deja aici cu dispozițiile sufletului nostru ceea ce se posedă în viața viitoare prin condiția înnăscută în noua existență.
    Deja aici, prin Duhul Sfânt, suntem admiși în paradis, putem să ne suim în împărăția cerurilor, ne întoarcem la starea de adopțiune ca fii, ne este dat cu­rajul de a-l numi pe Dumnezeu Tatăl nostru, de a fi părtași împre­ună la harurile lui Cristos, de a fi numiți fii ai luminii, de a fi părtași la gloria veșnică și, pe scurt, de a trăi în plinătatea binecuvântării. Toate acestea deja acum, și apoi în timpul viitor. Contemplând ca într-o oglindă harul acelor bogății puse deoparte pentru noi în promi­siunile credinței, trăim așteptând să ne putem bucura de ele. Într-adevăr, dacă aceasta este garanția, care va fi comoara pe care o vom avea? Și dacă primi­țiile sunt așa de îmbelșugate, care va fi măsura completă atunci când toate vor ajunge la ținta finală? (Sf Vasile cel Mare)

Sâmbătă, 14 mai 2022, în biserica parohială, primul prunc al unei familii creștine, numit Andrei, a primit de la Domnul primi­ții îmbelșugate pentru viață veșnică.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut