Menu Home

Sfințirea icoanelor praznicare dăruite de enoriași

Şi noi dar, o bunule Stăpâne, Atotţiitorule, aceste icoane ale preaiubitului Tău Fiu, în aducerea aminte a întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite și a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca om pe pământ, le- am pus cu cinste înaintea slavei Tale, nu îndumnezeindu-le, ci ştiind că cinstea icoanei se suie la cel zugrăvit pe ea. Şi căzând, cu sârguinţă ne rugăm: caută cu îndurare spre noi şi spre icoanele acestea, și pentru întruparea și arătarea Unuia-Născut Fiului Tău, trimite asupra lor binecuvîntarea Ta cea cerească şi harul Preasfântului Duh și binecuvintează-le şi sfinţește-le şi dă-le putere tămăduitoare și de toate meşteşugirile diavolești izgonitoare. Umple-le de binecuvîntarea şi puterea sfântului chip cel nefăcut de mână, pe care cu îndestulare le-a câștigat prin atingerea de preasfânta şi preacurata faţă a iubitului Tău Fiu; ca prin ele să se lucreze puteri şi minuni pentru întărirea dreptei credinţe şi pentru mântuirea credinciosului Tău popor. (Molitfelnic)

Două familii ce iubesc podoaba casei Domnului au dăruit cu dragoste și jertfelnicie bisericii parohiale un set de icoane praznicare precum și ale sfinților mai importanți, pentru uz liturgic și împodobirea lăcașului de cult. Icoanele au fost sfințite duminică, 22 mai 2022, după Dumnezeiasca Liturghie.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut