Menu Home

Să ne înălţăm cugetul şi să vedem în peşteră mare taină

Zicerile Proorocilor acum s-au plinit, că Dumnezeul nostru va să Se nască mâine din Fecioara Maria, mai presus de cuvânt, care va să rămână precum a fost mai-nainte de naştere; adună-se magii aducând daruri; fluieră păstorii; să cântăm şi noi : Cela ce Te-ai născut din Fecioară, Doamne, slavă Ție.

Vineri, 23 decembrie 2022, s-a oficiat slujba solemnă a Ceasurilor Împărătești ale Nașterii Domnului Iisus.

Această rânduială de cult cuprinde cântări, rugăciuni și bogate citiri atât din Scriptura Veche: psalmi, profeții mesianice dar și  din Scriptura Nouă: epistole apostolice și din Evanghelie, legate de praznicul pe care îl vestesc.

Deși această slujbă se oficiază în ziua de 24 decembrie situația calendaristică din acest an, când ajunul cade în zi de sâmbată, slujirea slujbei s-a transferat în ziua de vineri ce devine zi aliturgică, invitând pe cei ce participă la slujbă de a deveni martori „oculari” ai Nașterii Domnului.

Mai-nainte să prăznuim popoare Naşterea lui Hristos, şi ridicându-ne mintea spre Vitleem, să ne suim cu gândul, și să vedem pe Fecioara cu simţirile cele sufleteşti, mergând să nască în peşteră pe Domnul tuturor şi Dumnezeul nostru; a Căruia, Iosif, văzând slava minunilor, i s-a părut că vede Om, ca un prunc cu scutece înfăşat; dar L-a cunoscut din lucruri a fi Dumnezeu adevărat; Cel ce dă sufletelor noastre mare milă.

Stih : Dumnezeu de la răsărit va veni şi Cel Sfânt din muntele cel cu umbră deasă.

Mai-nainte să prăznuim popoare Naşterea lui Hristos, şi mintea ridicându-ne spre Vitleem, să ne înălţăm cu cugetul şi să vedem în peşteră mare taină; că s-a deschis Edenul, venind Dumnezeu din Curata Fecioară, desăvârşit fiind El în Dumnezeire şi în omenire. Pentru aceasta să strigăm : Sfinte Dumnezeule, Părinte, Cel fără început, Sfinte tare, Fiule, Cel ce Te-ai întrupat, Sfinte fără de moarte, Mângâietorule Duhule; Treime Sfântă slavă Ție.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut