Menu Home

Un teanc de cărți de cult în cinstea Anului rugăciunii

Lăudați pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea.

Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel;
Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor
Cel ce numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor.
Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar.
Domnul înalță pe cei blânzi și smerește pe cei păcătoși până la pământ.
Cântați Domnului cu cântare de laudă; cântați Dumnezeului nostru în alăută;
Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce gătește pământului ploaie, Celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre slujba oamenilor;
Celui ce dă animalelor hrana lor și puilor de corb, care Îl cheamă pe El.
Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoința Lui.
Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de El și în cei ce nădăjduiesc în mila Lui. (Ps 146)

Anul 2022 a fost declarat în Patriarhia Română ca „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului. În cinstea acestui demers, începând de la 1 septembrie 2022, în biserica parohială se folosesc atât de preot cât și de cântăreț, ultimele ediții ale cărților de cult editate de Patriarhia Română. Prin dărnicia credincioșilor evlavioși s-au înnoit cele mai multe cărți de cult: Evangheliarul, Molitfelnicul, Apostolul, 12 Mineie, Pentricostarul, Psaltirea, Acatistierul sfinților români, Paraclise, Ceaslov, Catavasier, Cântările Sfintei Liturghii, Cântările Triodului, Cântările Penticostarului, Slujbe de înmormântare și Parastase.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut