Menu Home

Viaţă în Duhul Sfânt prin întreită afundare

 …După mărturisirea de credință a catehumenului, după angajamentul făcut în mod liber de a crede în Hristos şi de a se alipi Lui, adevărată ofrandă de sine pe care catehumenul o face lui Dumnezeu (sau pe care naşul o face pentru el), aşadar după această oferire, preotul aminteşte, săvârşeşte anamneza despre minunata creaţie a lumii de către Dumnezeu şi despre reînnoirea acestei creaţii întregi, când Fiul lui Dumnezeu a intrat în apele Iordanului şi când Duhul Sfânt în chip de porumbel a coborât asupra Lui şi asupra apelor, începând Noua Creaţie, înnoirea tuturor lucrurilor, trecerea de la lumea căzută la Împărăţia lui Dumnezeu.   Apoi preotul cere lui Dumnezeu să actualizeze această înnoire „Tu Însuţi dar, Iubitorule de oameni Împărate, vino şi acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh şi sfinţeşte apa aceasta”, cum a sfinţit apele Iordanului pentru a face din ele: «apă de izbăvire, apă de sfințire, curăţire trupului şi sufletul…, iertare păcatelor, luminare sufletului, baie de a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă». Aceasta este epicleza, adică invocarea, chemarea Duhul Sfânt dătătorul de viaţă pentru a face din apa botezului locul în care catehumenul va fi altoit în Hristos Cel Răstignit, îngropat şi înviat şi va primi astfel viaţa în Duhul Sfânt… (Viu este Dumnezeu, catehism pentru familie) 

 Sâmbătă, 12 iunie 2021, în biserica parohială a fost creștinată- altoită în Hristos Cel Răstignit, îngropat şi înviat- cea mai tânără fiică a comunității noastre, Gabriela.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut