Menu Home

Author Archives

plevna

Întâlniri cu isihasmul

John Breck consideră că sintagmele Maran atha! (Domnul vine – 1 Cor. 16, 23; Apoc. 22, 20) sau Doamne scapă-mă! (Mt. 14, 30) ar putea fi primele forme ale rugăciunii inimii folosite în Biserica Primară. Oliver Clément afirmă că expresia Doamne miluieşte (Ps. 6, 2; 30, 9; 40, 4; Mt. […]

La plăcinte înainte pe… CĂRĂRUIE

În această săptămână va avea loc a doua vizită a prichindeilor de la școală (clasele 0-2) la doi bătrâni frumoși care, primindu-i cu plăcinte și dulciuri de casă, vor depăna amintiri din copilărie. CĂRĂRUIE către taina bătrânului frumos și a copilului cu minte este proiectul catehetic desfășurat în parohie pentru […]

Postul, uscarea trupului cu măsură

Satana, prin Sfântul Botez, e scos afară din suflet. Dar i se îngăduie (…) să lucreze în el prin trup. Căci harul lui Dumnezeu se sălăşluieşte în însuşi adâncul sufletului, adică în minte. Pentru că toată slava fiicei împăratului, zice, e dinăuntru (Psalmul 44, 14), nearătată dracilor. De aceea, din […]

Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. (Ps. 54, 1-2)  Deficiul de apă în sol în această primăvară este deosebit de îngrijorător pentru toți cei […]

Ei au văzut lumina cea adevărată

În acest an, 2023, calendarul a facilitat ca în duminica a doua a Marelui Post, din ciclul Triodului,  să se suprapună cu pomenirea Sfântului Simeon Noul Teolog, din ciclul mineal. Cu acest binecuvântat prilej sunt demne de rememorat principalele puncte comune ale vieții și lucrării acestor eminenți părinți isihaști. 1. […]