Menu Home

Author Archives

plevna

Luminarea, darul lui Hristos

Noi primim, deci, în sânul dumnezeiesc, adică în sfințita cristelniță, în dar, harul dumnezeiesc cu totul desăvârșit. Dar, dacă, pe urmă, prin reaua întrebuințare a celor vremelnice și prin grija de lucrurile vieții și prin ceața patimilor, îl acoperim pe acesta, cum nu se cuvine, ne este cu putință, prin […]

Văzând, să vedem

Adu-ți aminte de unde ai căzut! (Apoc 2, 5) Amintindu-ne că ne aflăm într-un loc de surghiun, să ne umflăm în pene şi să ne semeţim mai puţin, şi în loc de asta să ne smerim şi să ne umilim mai mult și trecând cu gândul de la căderea strămoșilor […]

Sfânta Cruce- armă apotropaică în războiul nevăzut. Selecție de texte imnografice

Cântăreții Sfintei Cruci, imnografii praznicului de la 14 septembrie, ce se odovăiește astăzi, 21 septembrie, sunt corifeii făcătorilor de cântări din Biserică. Mineiul îi enumeră: Sfântul Andrei Ierusalimiteanul (Cretanul), Sfântul Teofan Graptul, Ciprian, Sfântul Leon Despotul, Anatolie,  Sfântul Ioan Monahul (Damaschin), Sfântul Cosma (de Maiuma). Din versurile lor, cântate în […]

„Theologia, ars artium et scientia scientiarum”. Activități în biblioteca parohială

Știința teologică, numită de Sfinții Părinți, „Arta artelor și știința științelor”, este depozitată în tezaurul Bisericii prin cugetare- dar- har transmis în timp prin scrieri ale Părinților, dascălilor și învățătorilor sfintei credințe. O mare comoară din învățătura credinței, trăită și elaborată în mediul bisericesc și mai cu seamă în cel […]

Site-ul parohial a atins pragul de 4000 de postări

În săptămâna de după Înălțarea Sfintei Cruci din anul 2023, site-ul oficial al Parohiei Plevna a acumulat 4000 de articole. În data de 14 martie 2015, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, site-ul Parohiei Plevna a fost primul site web al unei parohii, din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, lansat  pe structura […]

Datină biblică

Pârga din toate roadele voastre și din tot felul de prinoase, ori din ce s-ar alcătui prinoasele voastre, este a preoților. Pârga din cele treierate ale voastre să o dați preotului, ca să odihnească binecuvântarea asupra casei tale. (IEZECHIEL 44, 30)